Press "Enter" to skip to content

Elämää start-up -yrityksessä

Start-up -yrittäjän elämä on jännittävää ja hektistä riippumatta siitä, missä kasvun vaiheessa yritys on. Varmaa on, että heti yritystoiminnan pyörähtäessä käyntiin yrittäjä pääsee tekemään juuri sitä, mikä häntä eniten kiinnostaa ja innostaa. Uuden innovaation kehittäminen eteenpäin ja luova tekninen työskentely ovat tavallisimpia start-up -yrittäjän hommia työpäivän kuluessa.

Yrityksen arkipäivään vaikuttaa tietysti se, miten paljon siinä on työntekijöitä ja miten suurta liiketoimintaa yrityksessä pyöritetään. Jos olet oma pomosi ja kehität uutta teknistä ratkaisua yhdessä kahden parhaan kaverisi kanssa, ei energiaa juuri kulu hallinnon pyörittämiseen. Jos taas henkilöstö on paisunut, kannattaa vakavasti harkita ammattijohtajan palkkaamista, jotta oma innovoiva mielesi ei ylikuormitu johtamiseen ja hallintoon liittyvistä asioista. Se on nimittäin suoraan pois varsinaisesta luovasta työstäsi.

Yhteydenpito rahoittajiin ja mediaan kuuluu yrittäjän arkeen

Start-up -yrittämiseen kuuluu kuitenkin paljon myös oman osaamisen ja tuoteidean markkinointia. Loistavakin tuote voi jäädä nurkkiin pölyttymään jo ideoinnin alkuvaiheessa, jos tuotekehitykseen ei saada mukaan rahoittajia, jotka varmistavat työskentelyn pitkäjännitteisen jatkumisen. Siksi start-up -yrittäjän työpäivään kuuluu myös yhteydenpitoa rahoittajiin.

On tärkeää, että yritystä rahoittavat tahot tietävät, miten työskentely etenee. Lisäksi he saavat rehellistä ja avointa tietoa haasteista, joita kehitysprosessissa on. Avoimella ja hyvällä tiedottamisella rahoittajien suuntaan start-up -yrittäjä varmistaa rahoituksen jatkuvuuden.

Tässä asiassa kannattaa kuitenkin noudattaa malttia ja jättää raportoimatta jokainen pieni vastoinkäyminen, jotta rahoittajille lähtevien viestien sisältö ei muutu pääsääntöisesti negatiiviseksi. Rahoittajaa ei pidä käyttää ahdistuksen ja pelon lievittäjänä.

Yrittäjällä pitää olla optimistinen ystävä tai ulkopuolinen konsultti, joka auttaa silloin, kun oma usko on lopussa. Niitäkin hetkiä voi nimittäin kuulua etenkin yksin yritystään pyörittävän start-up -yrittäjän työpäivään. Niihin kannattaa varautua jo etukäteen. Turunyrittajyyspolku.fi-sivusto pyrkii osaltaan tarjoamaan tukea tällaisissa haasteellisissa tilanteissa.

Menestyksestä täytyy myös tiedottaa, vaikka jokainen edistysaskel ei ole sellainen, että se kannattaa välittömästi saattaa suuren yleisön ja myös mahdollisten kilpailijoiden korviin. Tämä tapa ei estä onnistumisen juhlimista yrityksen sisällä tai ystäväpiirissä, sillä mikään ei anna niin hyvää nostetta kuin hankkeen edistyminen ja siitä riemuitseminen. Isosta teknisestä läpimurrosta tai valmistuneesta tuotteesta tulee toki tiedottaa fanfaarit soiden ja täysillä!

Messunäkyvyys kuulu start-up -yrittäjyyteen

Start-up -yrittäjä ei voi olla kovin ujo, sillä hänen tulee uskaltaa asettua näytteille yhdessä ideansa kanssa. Hyvien esittelymateriaalien laatiminen ja koukuttavan esittelypuheen opetteleminen mielellään ainakin suomeksi ja englanniksi ovat vääjäämättä edessä, kun start-up -yrittäjä lähtee etsimään itselleen rahoittajia.

Kaikkein helpoin tapa kohdata rahoittajia on kasvuyrittäjyyttä markkinoivilla messuilla, joista vain yhtenä esimerkkinä on Helsingissä toimiva Slush-tapahtuma. Koska Slush on Euroopan suurin rahoittajia ja kasvuyrityksiä yhteen kokoava tapahtuma, aloitteleva yrittäjä voi siellä kohdata muutamassa päivässä helposti niin suuren joukon rahoittajia, että yksin puurtamalla heidän etsimisensä ja tapaamisen järjestäminen veisi kuukausia tai jopa vuosia.

Messuille ei kannata lähteä ilman kunnollista valmistautumista. Hätiköidyllä esittelyllä saattaa hidastaa hyvänkin idean lentoon lähtöä, mutta loistavan esittelyn avulla saattaa keskinkertainenkin tuote löytää itselleen rahoittajan.

Tuoteidean esittelyn laatimiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä teknisesti monimutkaisien ratkaisujen tai aivan uudenlaisen teknologian esitteleminen riittävän havainnollisesti saattaa olla yllättävän haastavaa. Jos et osaa perustella, miksi asiakas ostaisi tuotteesi, ei esittelysi ole valmis.

Messuosaston otsikointiin ja visuaaliseen ilmeeseen kannattaa paneutua erityisesti, sillä rahoittajat kiertävät messuilla tiukalla aikataululla ja heidät on saatava kiinnostumaan silmänräpäyksessä. Kertavilkaisun pitää saada rahoittaja pysähtymään ja perehtymään asiaasi tarkemmin.